Özgeçmiş

Doğum Yeri: 1952, İzmir.

İlkokul: Alsancak İlkokulu, İzmir, 1958 - 1963.

Ortaokul ve lise: İzmir Özel Türk Koleji, 1969.

Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir, Haziran 1975.

Uzmanlık eğitimi: Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1976-1981)

GÖREVLER

 • 1981 - 1982: Uzman Doktor: PTT Kurumu İzmir Polikliniği.
 • 1983 - 1984: Serbest Göz Hastalıkları Uzmanı / Turgutlu - Manisa
 • 1984 - 1988: Uzman Doktor: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
 • 1988 - 1990: Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesinde (New Orleans/ Louisiana) ‘Research Fellow’
 • 1991 - 1998: Doçent. EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • 1994: Manchester Üniversitesi / İngiltere Göz Hastalıkları Kliniği Okuloplastik Biriminde okuloplastik cerrahi eğitimi
 • 1998 - : Profesör, EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kornea, Kontakt lens, Oküler Tümörler ve Okuloplastik Cerrahi birim yöneticiliği
 • 2000 : Beyrut / Lübnan Amerikan Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği Okuloplastik Biriminde ilerri cerrahi eğitim
 • 2002 - : Ege Üniversitesi Göz Bankası Tıbbi Direktörü
 • 2002 – 2004: TOD İzmir Şubesi Başkanı
 • 2003 - 2006: EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2003 – 2006: TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2010 - 2011 : EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2010 - 2011 : EÜTF CerrahiBilimler Başkanı

EGE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLKLER:

 • Levator aponöroz ilerletmesi tekniği ile pitozis cerrahisi (1995)
 • Otojen Fasia lata ile frontal askılı ptozis cerrahisi (1995)
 • Nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında Dupuy-Dutemps-Bougeot yöntemi uygulamasına geçiş (1997)
 • Otojen fasia latadan sklera yaması olarak faydalanılması (1997)
 • Topikal Siklosporinin Keratoplastili Gözlerde, Vernal Keratokonjonktivitte ve Steril İnflamatuar Kornea ülserlerinde kullanımı (1998)
 • Amniotik Membranın Krioprezervasyon Yoluyla Kliniğimizde Hazırlanması (1999)
 • Oküler yüzey hastalıklarında Amniotik Membran Transplantasyonu (1999)
 • Oküler Yüzey Hastalıklarında Limbo-konjonktival Otogreft uygulaması (1999)
 • Nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında KBB ile endoskopik daksiosistorinostomi uygulamaları (2002)
 • Otolog Serumun Steril Kornea Ülserlerinde Kullanımı (2003)
 • Ege Üniversitesine Göz Bankası Kazandırılması (2003)

YURT İÇİNDE SUNULAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • 1- Yağcı A, Günalp İ, Üstün S: 1975- 1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Göz Kliniğinde yapılan dekolman ameliyatlarının komplikasyonları. TOD XV Ulusal Kongresi, 18-23 Eylül, Bursa, 1981.
 • 2- Andaç K, Menteş J, Yağcı A: Trabekülektomi ameliyatlarında üçgen skleral flep uygulaması. TOD XX. Ulusal Kongresi 7-12 Eylül, Bursa,1986.
 • 3- Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Birimimizde takip ve tedavi edilen Behçet hastalığı vakalarının retrospektif değerlendirilmesi.TOD XX.Ulusal Kongresi, 7-12 Eylül, Bursa,1986.
 • 4- Yağcı A, Andaç K, Ateş G, Karaadam N: Primer açık açılı glokomun tedavisinde oral Nadolol’un göz içi basıncına etkisi.TOD XXI.Ulusal Kongresi 9-15 Eylül, İzmir, 1987.
 • 5- Menteş J, Yağcı A, Erbakan G, Doğanavşargil E: Keratokonjonktivitis sikka tedavisinde Bromhexine. TOD XXI. Ulusal Kongresi,9-15 Eylül, İzmir, 1987.
 • 6- Boztok Y, Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Romatoid artritisli hastalarda göz bulgularının degerlendirilmesi. TOD XXIV. Ulusal Kongresi 9-12 Eylül, Ankara, 1990.
 • 7- Yağcı A: Kapak serbest kenarı malign tümörlerinde rekonstrüksiyon yöntemlerimiz: TOD Bursa Şubesi XV.Ulusal Kış semp.’Kaş ve Kirpik Hastalıkları’ 18-20 Aralık, Bursa,1992.
 • 8- Akkın C, Kayıkcıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J: Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. TOD XXVII Ulusal Kongresi ve Yaz Semp 27-30 Ekim, Marmaris,1993.
 • 9- Yağcı A, Akkın C, Menteş J: Keratoplastide kontinu sütür ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi: TOD XXVIII Ulusal Kongresi,18-23 Ekim, Antalya, 803- 805, 1994.
 • 10- Yağcı A, Erbakan G:Askılı blefaropitozis cerrahisinde çelik problu silikon tüp uygulaması, cilt lokalizasyonunun önemi. TOD XXIX Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, Antalya ,1995.
 • 11- Yağcı A, Köse S, Pamukcu K: Konjenital blefaropitoziste göz hareket ve fonksiyon bozuklukları. TOD XXIX Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, Antalya, 1995.
 • 12- Ateş H, Andaç K, Yağcı A: Önce trabekülektomi?, Önce tıbbi tedavi?: TOD XXX Ulusal Kongresi ,14-18 Eylül, Antalya, 1996.
 • 13- Yağcı A, Eğrilmez S: Periorbital relaksasyon sendromunda cerrahi seçenekler. TOD XXX Ulusal Kongresi ,14-18 Eylül, Antalya, 1996.
 • 14- Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Pamukçu K. Blefarospazmlı hastalarda Botulismus toksin uygulamalarımız. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül, Istanbul ,1997.
 • 15- Küsbeci T, Yağcı A. Kantal yerleşimli malign kapak tümörlerinde rekonstrüksiyon. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül, Istanbul ,1997
 • 16- Yağcı A, Karcı B, Ergezen F. Konjenital nazolakrimal kanal obstruksiyonunda nazal endoskopinin önemi. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül, Istanbul 1997
 • 17- Uludağ B, Özdoğan I, Araç N, Yağcı A, Ertekin C: Levator palpebra superior kasının göz kırpma refleksinde davranışı. XV Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG- EMG Kongresi ve II. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology, 10-13 Mayıs, Adana,1998.
 • 18- Yağcı A, Yünten N, Akalın T, Eğrilmez S, Mutluer S: Orbitada İnflamatuar Myofibroblastik Tümör Olgusu (Poster) TOD XXXIII Ulusal Kong. 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 • 19- Yağcı A, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Günenç Ü, Küsbeci T. Keratokonus ve Fuchs’un Heterokromik İridosikliti. Raslantımı? Embryogenetik Bir Defektmi? TOD XXXIII Ulusal Kong. 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 • 20- Yağcı A, Soydan S, Eğrilmez S. Okuler Adnekslerde Lenfoproliferatif Lezyonlar. TOD XXXIII Ulusal Kong. 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 • 21- Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yağcı A. Göz ameliyatlarında kornea ıslatma solusyonlarının kornea kalınlığına etkisi. TOD XXXIV Ulusal Kong. 4-9 Ekim, Antalya, 2000
 • 22- Uyar M, Yağcı A. Okuler perforasyona neden olmaksızın gelişen intrakonal yabancı cisim olgusu. TOD XXXIV Ulusal Kong. 4-9 Ekim, Antalya, 2000
 • 23- Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez D, Çelebi G. Oyuncak tabancaya bağlı 23 göz yaralanmasının klinik ve mekanik analizi. TOD XXXIV Ulusal Kong.30.9-4.10 Ekim, Antalya, 2000
 • 24- Eğrilmez S, Yağcı A. Keratokonuste başarılı gözlük düzeltmesi: Objektif yerine sübjektif refraksiyon. TOD XXXV Ulusal Kongresi 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 25- Emre S, Akkın C, Barış N, Yağcı A, Menteş J, Akın M: Katarakt ameliyatlarında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler. TOD XXXV Ulusal Kongresi 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 26- Eğrilmez S, Yağcı A, Eğrilmez D. Keratoplasti sonrası astiğmatizmada selektif sütür alımının etkisi, uzun dönem sonuçlarımız. TOD XXXV Ulusal Kongresi 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 27- Azarsız S, Eğrilmez S, Ateş H, Yağcı A, Andaç K. Açık açılı glokom ve skleromalazi perforanslı olguda kombine otolog fascia lata ile sklera güçlendirilmesi ve Molteno tüp implantasyonu. TOD XXXV Ulusal Kongresi 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 28- Eğrilmez S, Dalkılıç G, Yağcı A. Astiğmatizma analizinde vektöryel analiz programı. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 5-9 Ekim , Ankara, 2002
 • 29- Palamar M, Eğrilmez S, Uluer S, Özinel MA, Yağcı A. Kornea saklama solüsyonlarının keratoplasti ameliyatı öncesi mikrobiyolojik incelemesi. TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul. (Sözlü)
 • 30- Demirkılınç E, Üretmen Ö, Palamar M, Yağcı A. Az görme yardımcıları: kullanımda yararlanım harcanan emek ve para ile uyumlu mu? TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul. (Sözlü)
 • 31- Eğrilmez, Palamar M, Emre S, Yağcı A. Penetran keratoplasti ile eş zamanlı ve keratoplasti sonrası geç dönemde yapılan katarakt ameliyatlarının Refraktif sonuçlarının karşılaştırılması. TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul. (Sözlü)
 • 32- Palamar M, Eğrilmez S, Civan BB, Yağcı A. Penetran keratoplasti sonrası hasta memnuniyeti. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü)
 • 33- Yaldız H, Eğrilmez S, Palamar M, Yağcı A. Göz polikliniğimize başvuran olgular arasında yasal açıdan önem taşıyan görme kaybı sıklığı ve etiyolojileri. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü)
 • 34- Palamar M, Yağcı A, Eğrilmez S. Fasiyal diplejiye bağlı bilateral kaş pitozisi ve alt kapak ektropiyumu olgusu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya. (Poster)
 • 35- Yaldız H, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Evisserasyon ve enükleasyon yapılmış olguların epidemiyolojik özellikleri ve başvuru nedenleri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya. (Sözlü)
 • 36- Yüce B, Palamar M, Hayırcı E, Eğrilmez S, Yağcı A. Penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya. (Sözlü)
 • 37- Öztaş Z, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Pediatrik olgu grubunda penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya. (Sözlü)
 • 38- Küçükceran E, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Oküler yüzey hastalıklarında konjonktivo-limbal otogreft uygulama sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya. (Sözlü)
 • 39- Öztaş Z, Eğrilmez S, Palamar M, Yağcı A. Tektonik ve terapötik keratoplasti sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Antalya. (Sözlü)
 • 40- Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Topikal Anestetik İstismarına Bağlı Keratopatide (TAKKBK) Otolog Serumun Etkinliği. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü)
 • 41- Masaroğulları M, Palamar M, Akkın C, Yağcı A. Koroid Melanomunu Taklit Eden Sınırlı Retina Dekolmanı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 • 42- Şahbazov C, Palamar M, Kıyak A, Ateş H, Eğrilmez S, Yağcı A. Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokom Olgularında Ex-Press Mini Glokom Şantının Etkinliği. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü)
 • 43- Şahbazov C, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Vernal Keratokonjonktivit Tedavisinde Topikal Kortikosteroidler. ‘KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK’. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 • 44- Öztaş Z, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Perioküler bölge ve göz kapağı enfestasyonlu iki olgu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 • 45- Eğrilmez S, Palamar M, Yağcı A. Derin anterior lamellar keratoplasti sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü)
 • 46- Eğrilmez S, Karatepe A, Palamar M, Yağcı A. Tekrarlayıcı korneal erozyonlarda otolog serum tedavisi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü)
 • 47- Palamar M, Hayırcı E, Eğrilmez S, Başoğlu ÖK, Yağcı A. Uyku apne sendromu olgularında anormal topografi bulguları. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım2009, Antalya. (Sözlü)
 • 48- Palamar M, Yağcı A. Retina pigment epitelinin basit hamartomu ve optik koherans tomografi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım2009, Antalya. (Poster)
 • 49- Hayırcı E, Palamar M, Başoğlu Ö, Veral A, Eğrilmez S, Yağcı A. Ağır uyku apne sendromlu hastalarda sürekli pozitif basınçlı hava yolu tedavisi sonrası oküler yüzey bulgularındaki değişimin incelenmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü)
 • 50- Değirmenci C, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Banka korneaları ve enfeksiyon bulaştırma riski. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım2009, Antalya. (Sözlü)
 • 51- Salış O, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Kornea nakli konusuna toplumsal yaklaşım: anket çalışması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım2009, Antalya. (Sözlü)
 • 52- Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A, Polat S. Tıbbi tedaviye dirençli mantar keratitlerinde penetran keratoplastinin etkinliği. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-03 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü)
 • 53- Özyurt EK, Palamar M, Eğrilmez S, Akalın T, Yağcı A. Pediatrik olgularda konjonktiva kitleleri. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-03 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü)
 • 54- Değirmenci C, Palamar M, Nalçacı S, Eğrilmez S, Yağcı A. Penetran yaralanma olgularımızın prognostik değerlendrilmesi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-03 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü)
 • 55- Karatepe A, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Sürücü belgesi sahiplerinin geç dönem görsel yeterlilikleri. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-03 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü)
 • 56- Eğrilmez S, Karatepe A, Palamar M, Yağcı A. Pellusid marjinal dejeneransta hilal şeklinde rezeksiyonun etkinliği. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-03 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü)
 • 57- Eğrilmez S, Değirmenci C, Onay MP, Yağcı A. Eş zamanlı katarakt ve kornea bozukluklarında katarakt cerrahisi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 58- Onay MP, Karatepe AS, Eğrilmez S, Yağcı A. Menstrüel siklusun ön segment parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 201
 • 59- İlim O, Eğrilmez S, Onay MP, Yağcı A. Pterjium tedavisinde limbal otogreftli eksizyon sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 60- Değirmenci C, Onay PM, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Yağcı A. Anizometropi olgularında anatomik ve refraktif farklılıkların değerlendirilmesi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 61- Alkan Z, Onay MP, Eğrilmez S, Yağcı A. Topikamidin ön segment parametrelerine etkisinin pentacam ile değerlendirilmesi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 62- Yusifov E, Onay MP, Yılmaz SG, Ateş H, Yağcı A, Eğrilmez S. Selektif laser trabeküloplastrinin okuler hipertansiyon ve açık açılı glokom hastalarında ön segment parametreleri üzerine erken dönem etkisi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 63- Onay MP, Onay H, Ertam İ, Dereli T, Özkınay F, Yağcı A. Lameller iktiyoz olgularında göz kapağı ve okuler yüzey Bulguları. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 64- Palamar Onay M., Özdemir T.R., Eğrilmez S., Onay H., Arslan E., Özkınay F.,Yağcı A. IL1ß-511C>T ve ILRN VNTR Polimorfizmleri ile Keratokonus Arasındaki İlişkinin Araştırılması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.356, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 65- Palamar Onay M., Güven Yılmaz S., Eğrilmez S., Yağcı A. Arjiroziste Konfokal Mikroskobi Bulguları. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.356, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 66- Hayırcı E., Palamar Onay M., Başoğlu Ö.K., Yağcı A. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu: Gevşek Göz Kapağı – Obesite – Hipoksi - Sigara Kullanım İlişkisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.162, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 67- Hayırcı E., Palamar Onay M., Başoğlu Ö.K., Afrashi F., Yağcı A. Obstrüktif uyku apne sendromunda retina sinir lifi kalınlığı. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.422-423, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 68- Salış O., Palamar Onay M., Özyürek R., Yağcı A. Çocukluk çağı perioküler hemanjiomlarında propranolol tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.149, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 69- İlim O., Eğrilmez S., Palamar Onay M., Yüce B., Atik S.Ş., Yağcı A. Binbir keratoplasti itibarıyla kornea nakli sonuçlarımız. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.129, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.
 • 70- Kaya E., Güven Yılmaz S., Palamar Onay M., Eğrilmez S., Yağcı A. Amiodarona bağlı vorteks keratopatide biyomikroskobik bulguların konfokal mikroskop ile korelasyonu. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.143, 17 – 21 Ekim 2012, Antalya.

YURT DIŞINDA SUNULAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • 1- Palmon FE, Karcıoğlu ZA, LaBarre JJ, Yağcı A: The effects of zinc on sickle cell hyphema in rabbit model. (Inv. Ophthalmol Vis Sci-Supp, 30:3, 27- Abst:60)ARVO Meeting, Sarasota, Florida, Nisan, 1989.
 • 2- Yağcı A, Alptekin N, Cefalu WT, Karcıoğlu ZA: Lipid peroxide levels of serum, lens and retina in diabetic rats. (Inv Ophthalmol Vis Sci- Supp, 30:3,401- Abst:30)ARVO Meeting, Sarasota, Florida, Nisan, 1989.
 • 3- Yağcı A, Karcıoğlu ZA, Akkın C et al: Serum and aqueous humor sialic acid levels in Behçet’s disease. Poster Presentation. Amer Acad Ophthalmol Annual Meeting, New Orleans,Louisiana, 1989.
 • 4- Yağcı A, Karcıoğlu ZA, Akkın C et al: Serum and aqueous humor sialic acid levels in Behçet’s disease. 5th International Conferance, Rochester,MN, Eylül, 1989.
 • 5- ElDorghamy AA, Yağcı A, Karcıoğlu ZA: Subconjunctival injection of 5- flourouracil in animal model. ARVO Meeting, Sarasota, Florida,Nisan, 1990.
 • 6- Yağcı A, Dorghamy AA, George WJ, Karcıoğlu ZA: Penetration of Azidothymidine in rabbit eye model. ARVO Meeting, Sarasota, Florida, Nisan 1990.
 • 7- Erbakan G, Yagcı A, Andaç K, Menteş J: Implantation of intraocular lens under air: A safe and inexpensive procedure. Xth congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Paris, Fransa, Eylül, 1992.
 • 8- Yağcı A, Menteş J, Erbakan G: Our experience in combined corneal transplantation, extracapsular cataract extraction and posterior chamber lens implantation. Xth congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgens. Paris, Fransa, Eylül, 1992.
 • 9- Yagci A, Karci B, Ergezen F. Probing and bicanalicular silicon tube entubation under nasal endoscopy in congenital nasolacrimal duct obstruction. European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. XV. Meeting Ekim, Roma 1997.
 • 10- Maden A, Akyol F, Yağcı A, Yılmaz A. Early Results of Pterygium Surgery Combined with Astigmatic Keratectomy. XVII th Cong. ESCRS, 4-8 September, Vienna, 1999.
 • 11- Kaşkaloğlu M, Üretmen Ö, Yağcı A. Implantable miniaturazid telescope for ARMD: One year results. Amer. Soc of Cat and Ref Surg, 20-24 May, Boston, 2000.
 • 12- Eğrilmez S, Yağcı A, Eğrilmez D. The effect of selective suture removal on postkeratoplasti astigmatism. 3rd International Conf. Cornea, eye Banking and exter. Diseases, 13-16 July, İstanbul, 2000.
 • 13- Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yağcı A. The effects of corneal wetting solutions on corneal thickness during ophthalmic surgeries. XVIII Congress of the ESCRS, 2-6 september, Brussels,2000.
 • 14- Eğrilmez S, Ateş H, Deli B, Yağcı A, Andaç K. Corneal astigmatism following nonpenetrating deep sclerectomy in POAG, preliminary results. XII Congress Eur Soc Ophthalmol. İstanbul, 2001.
 • 15- Yağcı A, Eğrilmez S. Comparison of cosmetic results in frontalis suspension operations: Eyelid crease incision versus supralash stab incision. 19. European Soc Ophthal. Plastic Recont. Surgery Meeting. Dantiago de Compestela, 14-16 June,Spain, 2001.
 • 16- Egrilmez S, Yagci A, and Emre S. "Course of graft keratometric power after penetrating keratoplasty," XXI Congress of the ESCRS: Book of Abstracts, 180, Munich, 2003.
 • 17- Palamar M, Egrilmez S, Yagci A, and Sahin S. "Glaucoma incidence and risk factors for developing glaucoma after penetrating keratoplasty," XXI Congress of the ESCRS: Book of Abstracts, 224, Munich, 2003.
 • 18- Palamar M, Egrilmez S, Sahin S, Yagci A. Clinical outcomes after bilateral penetrating keratoplasty. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, 18-22 June 2004, Istanbul, Turkey. (Poster)
 • 19- Palamar M, Egrilmez S, Emre S, Yagci A. Penetrating keratoplasty and cataract surgery: refractive and visual outcomes of triple procedure versus two-stage procedure. ESCRS XXII. Congress, 18th-22nd September 2004, Paris, France. (Poster)
 • 20- Palamar M, Yaldiz H, Egrilmez S, Yagci A. Conjunctival necrosis due to subconjunctival depot corticosteroid injection. ESCRS 8th-12th September 2007, Stockholm, Sweden. (Poster)
 • 21- Palamar M, Egrilmez S, Midilli R, Yagci A. Nasal endoscopic findings in -congenital nasolacrimal duct obstruction which failed with intubation. 9th -Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008 Istanbul, Turkey. (Sözlü)
 • 22- Eğrilmez S, Palamar M, Midilli R, Yagci A. Primary diffuse large b-cell lymphoma of the lacrimal sac simulating chronic dacryocystitis. 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008 Istanbul, Turkey. (Sözlü)
 • 23- Palamar M, Yagci A, Egrilmez S. Amniotic membrane grafts following excisional biopsy of conjunctival tumors. WOC 2008, 28 June-02 July 2008 Hong Kong. (Poster)
 • 24- Palamar M, Yaldiz H, Ates H, Egrilmez S, Yagci A. Ex-press mini glaucoma shunt implantation in refractory post-penetrating keratoplasty glaucoma. ESCRS XXVI. Congress, 13th-17th September 2008, Berlin, Germany. (Poster)
 • 25- Kose S, Palamar M, Yagci A. Visual Outcomes of Infantile Cataract Extraction and Intraocular Lens Implantation. ESCRS XXVI. Congress, 13th-17th September 2008, Berlin, Germany. (Poster)
 • 26. Oztas Z, Palamar M, Egrilmez S, Yagci A. The Outcomes of Pediatric Penetrating Keratoplasty. ESCRS XXVI. Congress, 13th-17th September 2008, Berlin, Germany. (Poster)
 • 27- Egrilmez S, Palamar M, Sipahi OR, Yagci A. Successfully treated extended Spectrum beta lactamase producing klebbsiella pneumonia related acute infection following uneventful deep anterior lamellar keratoplasty for keratoconus. ESCRS XXVI. Congress, 13th-17th September 2008, Berlin, Germany. (Poster)
 • 28- Egrilmez S, Oztas Z, Palamar M, Yagci A. Short time results of deep anterior lamellar keratoplasty in patients with keratoconus. AAO 8th-11th November 2008, Atlanta, USA. (Poster)
 • 29- Palamar M, Hayırcı E, Basoglu OK, Veral A, Yagci A. The ocular surface and eyelid findings of severe sleep-apnea syndrome patients. ESCRS XXVII. Congress, 12th-16th September 2009, Barcelona, Spain. (Poster)
 • 30- Hayirci E, Palamar M, Basoglu OK, Veral A, Yagci A. The effect of continuous positive airway pressure (CPAP) therapy to ocular surface in severe sleep-apnea syndrome. ESCRS XXVII. Congress, 12th-16th September 2009, Barcelona, Spain. (Poster)

YAYINLANMIŞ KİTAP BÖLÜMLERİ

 • 1. A Yağcı. Göz Tümörleri, Retina Tümörleri . Temel Göz Hastalıkları.( Aydın P, Akova Y Editörler) Öncü Matb. Güneş Kitapevi, Ankara 2001, 537-43.
 • 2. Yağcı A, Palamar M. Retina tümörleri. Temel Göz Hastalıkları (Aydın P, Akova Y Editörler). Öncü Mat. Güneş kitapevi. 2. Baskı, 2008
 • 3. Yağcı A. Kornea tümörleri. TOD Bilimsel Yayınları, Kornea Hastalıkları. 2009
 • 4. Yağcı A. İris ve silier cisim tümörleri. TOD Bilimsel Yayını. Okuler Onkoloji. 2009
 • 5. Yağcı A. Üst kapak rekonstrüksiyon yöntemleri. TOD Bilimsel Yayını. Okuloplastik cerrahi 2009
 • 6. Editör:Kuru Göz Hastalığı ‘Güncel Gelişmeler Işığında’ Yağcı Ayşe.
  Güneş Kitabevi, Ankara: 2010

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • 1. Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencilerine, yılda 72 saat TEORİK, 200 saat PRATİK yaptırmaktadır.
 • 2.Verdiği ders konuları:

  -Kornea hastalıkları

  -Gözyaşı sistemi ve hastalıkları

  -Kontakt lens pratiği

  -Göz tümörleri, okuloplasti pratiği

 • 3- Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Kornea, Kontakt Lens, Okuloplastik Cerrahi ve Oküler Tümörler Birimlerinin sorumlu öğretim üyesidir.
 • 4- Vermiş olduğu tezler:

  - Dr. Efsane HOŞBAHT: ‘1990- 1995 Yılları Arasında Kliniğimizde Yapılan Penetran Keratoplasti Operasyonu Sonuçlarımız’ 1995

  - Dr. Nurhayat DEMİR: ‘ Disposabl Yumuşak Torik Lens Klinik Uygulaması, Keratometrik ve Rotasyonel Değişiklikler’ 1996

  - Dr. Önder ÜRETMEN: ‘Az Görenlere Yardım (İlk Sonuçlarımız)’ 1998

  - Dr. Belgin DELİ: ‘Oküler Yüzey Hastalıklarında Amniyotik Membran Uygulamaları” 2000

  - Dr. Duygu UZUNEL: ‘Penetran Keratoplastide Donör Keratometrisinin Keratoplasti Sonrası Keratometrik Değerlere Etkisi” 2005

  - Dr. Emine KÜÇÜKCERAN: ‘Pterjiyum Cerahisinin Klinik, Refraktif ve Görsel Sonuçları’

  - Dr. Emre HAYIRCI: ‘Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Göz Bulguları ve Ağır Olgularda Sürekli Pozitif Basınçlı Havayolu (CPAP) Tedavisinin Göz Bulguları Üzerine Etkisi’ 2007

  - Dr. Oğuzhan SALIŞ: ‘Perioküler Kapiller Hemanjiomlarda Propranolol Tedavisinin Etkinliği’ 2010

KONFERANS VE PANEL KONUŞMALARI:

 • 1- Gözkapaklarının malign tümörleri ve cerrahi tedavisi. TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantısı.25 Kasım 1992, İzmir.
 • 2- Periferik kornea dejenerasyonları. ‘Periferik kornea dejenerasyonları’ paneli. TOD Ankara şubesi aylık bilimsel toplantısı. 26 Aralık 1992, Ankara.
 • 3- Retina tümörleri. ‘Retina hastalıkları’ paneli. TOD Konya şubesi aylık bilimsel toplantısı. 19 Haziran 1993, Isparta.
 • 4- Uvea malign melanomlarında tanı-tedavi yöntemleri. Hacettepe Üni. 1993-1994 yılı eğitim programı,16 Aralık 1993, Ankara.
 • 5- Çocuklarda visüel sistemin gelişimi ve refraksiyon kusurları. EÜTF Çocuk sağlığı ve hastalıkları ABD 1993-94 yılı eğitim proğramı. 2 Şubat 1994, İzmir.
 • 6- Göz kapaklarının plastik ve rekonstrüktif cerrahi gerektiren hastalıkları. Tıpta sürekli eğitim konferansı, İzmir, 18 Ocak 1995.
 • 7- Paralitik ve spastik ektropiumlar. ‘Ektropium’paneli. TOD İstanbul şubesi aylık bilimsel toplantısı. 16 Şubat 1995, İstanbul.
 • 8- Drenaj sistemi hastalıklarında klinik, tanı yöntemleri ve tıbbi tedavi ilkeleri. ‘Gözyaşı drenaj sistemi hastalıkları ve tedavisi’ paneli. TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantısı. 24 Şubat 1995, İzmir.
 • 9- Keratoplastide astigmatizma sorunu. XV. Ulusal oftalmoloji ‘Kornea cerrahisinde yenilikler’ kursu ,7-9 Nisan 1995, Ankara.
 • 10- Gözlük Camları. Balıkesir tabip odası mezuniyet sonrası eğitim konferansı, 4 Şubat 1996, Balıkesir.
 • 11- Fasial paralizi, paralitik ektropium. ‘Ektropiyum’ Paneli. TOD, Bahar Semp. 24-26 Mayıs,1996, Rize.
 • 12- Kapak ve gözyaşı sistemi yaralanmalarında tedavi, ‘Ön segment travmaları’paneli,. TOD XXX. Ulusal Kong. 14-18 Eylül 1996, Antalya
 • 13- Gözyaşı drenaj sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri. ‘Gözyaşı drenaj sistemi hastalıklarında tanı-tedavi’ paneli. TOD Bursa şubesi aylık bilimsel toplantısı.1 Aralık 1996, Bursa.
 • 14- Kapak- konjonktiva yaralanmaları ve tedavisi, ‘Göz travmaları’ paneli. XVII Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Göz travmaları kursu, 4-6 Nisan 1997, Ankara.
 • 15- Astigmatizmada torik lens uygulanması. ‘Astigmatizma ve tedavisi’ paneli. TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantısı.25 Nisan 1997, İzmir.
 • 16- Steril keratitler. ‘Keratitler ve tedavisi’ paneli. TOD Bursa-İzmir şubeleri bahar sempozyumu, 17-18 Mayıs 1997, Ayvalık.
 • 17- Oküler yüzey tümörlerinde tedavi. ‘Göz Küresi Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları’ Paneli, TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantısı, 28 Kasım 1997, İzmir
 • 18- ‘Oküler yüzey tümörlerinde tanı-tedavi’ yaklaşımları konferansı, TOD Adana şubesi aylık bilimsel toplantısı, 23 Ocak 1998, Adana
 • 19- ‘Disposable Kontakt Lensler’ Konferansı, 12 Mart 1998, İzmir
 • 20- ‘Kapak ve Oküler Yüzey Tümörlerinde Tanı - Tedavi Yaklaşımları’. Celal Bayar Üniveristesi Göz Hastalıkları ABD, aylık bilimsel toplantısı, 2 Haziran 1998, Manisa.
 • 21- Trahomda Klinik ve Tedavi, ‘Trahom’ Paneli, 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 15-20 Haziran 1998, Van
 • 22- Konjenital Dakriostenoz, ‘Gözyaşı Hastalıkları ‘ Paneli. TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantısı. 27 Aralık 1998. İzmir.
 • 23- Gözkapakları ve Periorbita Tümörlerinde Cerrahi Tedavi. ‘Okuler Tümörler’ Paneli. TOD Konya- Antalya şubesi aylık bilimsel toplantısı17 Nisan 1999. Konya.
 • 24- Kapak-Konjonktiva Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım. TOD XXXIII Ulusal Kongresi Eğitim Kursu,4-8 Eylül, 1999, İzmir.
 • 25- Kapak Tümörleri, ‘Göz Tümörlerine Panoromik Bakış’ Paneli, TOD XXXIII Ulusal Kongresi,4-8 Eylül, İzmir.
 • 26- Oküler yüzey tümörleri, Konferans, Hacettepe Üniversitesi Tıp fak. Aylık bilimsel toplantısı. 2.3.2000.
 • 27- Edinsel pitozisler, Pitozis Paneli, EÜTF Aylık Bilimsel Toplantısı, 10.3.2000.
 • 28- Yağcı A. Göz kapağı tümörlerinde tedavi yöntemleri. Kapak Tümörleri Paneli. TOD XXXIV Ulusal Kongresi. 30.9-4.10 Antalya 2000.
 • 29- Yağcı A. Oküler Allerjiler. 2. KBB’da Allerjik Hastalıklar Kongresi. 4-8 Ekim,İzmir,Çeşme. 2000.
 • 30- Yağcı A. Kapak yaralanmalarında tedavi ilkeleri. TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı (Panel) 26.1. 2001
 • 31- Yağcı A. Yenidoğanda epifora nedenleri. EÜTF Çocuk Hastalıkları Kliniği Aylık Bilimsel Toplantısı. İzmir.17.4.2001.
 • 32- Yağcı A. Penetran keratoplasti sonrası izlem ve önemi: Keratoplastide sorunlar, çözümleri Paneli. Mezopotamya Oftalmoloji Semp. 4-6 Mayıs, Şanlıurfa, 2001.
 • 33- Yağcı A. Okuler yüzey hastalıklarında cerrahi tedavi. EÜTF Göz Hastalıkları ABD Aylık Bilimsel Toplantısı, 11. Mayıs, İzmir, 2001.
 • 34- Yağcı A. Oküler yüzey tümörleri. AÜTF Aylık Bilimsel Toplantısı, 4.Haziran, Ankara, 2001.
 • 35- Yağcı A. Konjonktivanın intraepitelyal ve İnvaziv Yassı Hücreli Karsinomu. Konjonktivanın prekanseröz ve kanseröz tümörleri Paneli TOD XXXV Ulusal Kongresi 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 36- Yağcı. Okuler yüzey tümörleri. EÜTF. Aylık Bilimsel toplantısı. 7 Ekim, İzmir, 2001.
 • 37- A.Yağcı: TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı. Panel ‘Gözİçİ tümörlerinde enükleasyon endikasyonları. 21 Mart 2002.
 • 38- Yağcı A: TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı. Pitozis paneli, ‘Levator Cerrahisi’ 29 Mart 2002
 • 39- Yağcı A:Konjenital dakriostenoz . TOD36. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim, 2002
 • 40- Yağcı A. Uvea Tümörleri Paneli ‘İris Kist ve Tümörleri’ 23. Ulusal Oftalmoloji Kursu 4-6 Nisan 2003
 • 41- Yağcı A: Okuler Yüzey Hastalıkları konferansı. İzmir Atatürk Devlet Hast. Aylık Bilimsel Toplantısı. 16 Nisan 2003
 • 42- A. Yağcı. Büllöz Keratopatiler interaktif tartışması. TOD Aylık Bilimsel Toplantısı 30 Mayıs 2003
 • 43- Yağcı A. Kapak cerrahisinde onarım prensibler. Paneli. Kantal bölge cerrahisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21 Eylül, Antalya 2005
 • 44- Yağcı A. Epibulber koristomalar. TOD Bahar Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs, 2005
 • 45- Yağcı A: Retinoblastomda tedavi yöntemleri. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AbD aylık bilimsel toplantısı, Kasım, 2005.
 • 46- Yağcı A. Lakrimal drenaj sistemi görüntüleme yöntemleri. TOD Kış Sempozyumu. TOD Kış Sempozyumu, 26-29 Aralık, Konya, 2005.
 • 47- Yağcı A. Çocukluk çağında göz sorunlarına yaklaşım. 42. Ulusal Türk Pediatri Kongresi 14-19 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 48- Yağcı A. Olgular ile kornea hastalıkları. TOD Bursa-Eskişehir Şubesi aylık bilimsel toplantısı, Eskişehir, Aralık, 2006
 • 49- Yağcı A. Konjonktiva Tümörleri. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim saati. 25.12.2009
 • 50- Yağcı A. Kapak tümörleri ve tedavisi. TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplanısı. İzmir 29.1.2010
 • 51- Yağcı A. Kornea transplantasyonu nadir? EÜTF Halk Eğitim Günleri.İzmir 27.2.2010
 • 52- Yağcı A. Çocukluk çağı allerjik konjonktivitleri. TOD 7. Bahar Sempozyumu. Kayseri. 6-8.3.2010
 • 53- Yağcı A. Lökokori ayırıcı tanısı. Oküler Onkoloji Birim kursu. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011
 • 54- Yağcı A. Konjonktiva malign tyümörleri. Oküler onkolojide tartışmalı konular paneli. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9Ekim Kıbrıs, 2011